Referencje

Wybrane prace jakie zostały wykonane w latach 1997-2024 :

 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na pomnikowym dębie szypułkowym WKP 379 rosnącym na terenie Parku Węglin w Lublinie (2022r.)
 • Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących w zasobach SBM 'Instalator', SBM 'Rzemieślnik', SM 'Dźwig' w Lublinie (2022r.)
 • Leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody na terenie miasta Lublina zleconych przez Urząd Miasta Lublin (2022r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na pomnikowej lipie drobnolistenej (obw. 575 cm) rosnącej na terenie parafii Jana Chrzciciela w Dysie gm. Niemce (2022r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na pomnikowym dębie szypułkowym GRPP31 ul. Onyksowa w Lublinie (2022r.)
 • Wykonanie prac pielegnacyjnych przy drzewach w związku z realizacją remontu niedokończonego budynku Sanatorium Milicyjnego (w latach 80. XX w.) na zlecenie ARCHE S.A. z siedzibą w Warszawie (2022r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na drzewach rosnących w m. Mięćmierz/Kazimierz Dolny i Wąwolnica (2021r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na pomnikowych dębach szypułkowych rosnących w m. Zakrzówek (2021r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na lipie drobnolistnej rosnącej przy budynku WSA w Lublinie (2021r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów leczniczych na drzewach iglastych rosnących na terenie POLFA S.A Lublin (2021r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych na pomnikowej lipie, rosnącej w m. Osowa gm Hańsk (2020r.)
 • Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych na Dębie 700-lecia w Lublinie (2019 -2021r.)
 • Wykonanie wycinki oraz  zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznychna drzewach rosnących na terenie ośrodka Słoneczny Wrotków (2020r.)
 • Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w zabytkowej Alei Lipowej Nasutów-Pólko (2018-2019 r.)
 • Pielęgnacja drzew Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie - Dworek Kościuszki (2012- 2020r.)
 • Wykonanie zabiegów leczenia i konserwacji starodrzewu oraz zieleni wysokiej na terenie miasta Lublina zlecanych przez Urząd Miasta Lublin w latach (2002-2021) min. Plac Litewski, Park Saski, Park Bronowice, Pl. Kaczyńskiego, Pl. Kochanowskiego, Cmentarz Lipowa, Cmentarz Kalina, itd.,
 • Wykonanie zabiegów pielęgnacji, leczenia wielu drzew pomnikowych na terenie Lublina i okolicznych gmin (2001-2022r.)
 • Prace pielęgnacyjno-chirurgiczne przy drzewach rosnących na terenie objętych opieką konserwatorską :
  • Willa 'Słoneczna' w Nałęczowie (2022r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Czesławicach k. Nałęczowa (2020-2023r.)
  • Zespół Architektoniczno - Krajobrazowy Chata Żeromskiego w Nałęczowie (2013-2018 r.)
  • Willa "Zofia" Nałęczów (2017 r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowy w Celejowie (2000r., 2017-2019r.)
  • Zabytkowy Zespół Dworsko-Parkowy w Karczmiskach (2011 r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowy w Bronicach (2010 r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Gardzienicach (coroczne prace w latach 2008-2020r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w m. Borek k. Gardzienic (2008 r.)
  • Zabytkowy Zespół Parkowo-Pałacowy w Olbięcinie (2004-2006 r.)
  • Zespół willi "Tolin" w Nałęczowie (2009 r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Nałęczowie (coroczne prace w latach 2002-2008 r.)
  • Zabytkowy Zespół Dworsko-Parkowy w Ciecierzynie (2006 r.)
  • Zespół willi "Różana" w Nałęczowie (2006 r.)
  • Zespół willi "Goya" w Nałęczowie (2004-2005 r.)
  • Zabytkowy Zespół Dworsko-Parkowy w Modliborzycach (2001 r.)
  • Zabytkowy Zespół Dworsko-Parkowy w Krasieninie (1999 r.)
  • Zabytkowy Zespół Pałacowy w Kraczewicach (1999 r.)
  • Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie (1998 r., 2018r.)
  • Aleja lipowa - drzewa pomnikowe rosnące na terenie Ośrodka Graff-Marina nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie (1998 r., 2016-2018 r.)
  • Zespół willi "Słoneczna" w Nałęczowie (1997 r.)

Wybrane opracowania/programy, nadzory, opinie /ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne :

 • Sporządzenie programu prac konserwatorskich przy drzewach rosnących na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach (2022r.)
 • Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji Pomnika Przyrody-Alei Lipowej (152 szt. lip) na odcinku Jawidz-Rokitno, na zlecenie UG Spiczyn (2022r.)
 • Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzew rosnących na terenie szpitala im. Jana Bożego w Lublinie (2022r.)
 • Wykonanie programu prac konserwatorskich przy drzewach na terenie działki byłego Sanatorium Milicyjnego (w latach 80. XX w.) na zlecenie ARCHE S.A. z siedzibą w Warszawie (2022r.)
 • Sporządzenie opinii ornitologicznych dla drzew rosnących przy ul.Wojciechowskiej i ul.Ślusarskiej w Lublinie (2022r.)
 • Opracowanie dendrologiczne dotyczące stanu fitosanitarnego drzew rosnących na terenie OW 'Słoneczny Wrotków' nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie (2022r.)
 • Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla dęba szypułkowgo rosnącego przy Willi Regina w Kazimierzu Dolnym (2022r.)
 • Województwo Lubelskie (2015-2022r.) - opinie i ekspertyzy w zakresie wycinki drzew lub prac pielęgnacyjno-chirurgicznych przy drzewach,
 • Nadzór dendrologiczny przy budowie budynku wielorodzinnego ul. Orkana w Lublinie (2022r.)
 • Wykonanie ekspertyz dendrologicznych dotyczących drzew rosnących na terenie działek w zasobach Urzędu Miasta Lublin (2022r.)
 • Opracowanie dendrologiczne wraz z inwentaryzacją i programem prac przy wybranych drzewach rosnących w obrębie zespołu dworsko-parkowego w Nasutowie (rej. zab. nr A/746, 2022r.)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna pod kątem istniejących pomników przyrody na terenie zespołu dworsko-parkowego w m. Potoczek (2021r.) 
 • Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla pomnikowych dębów szypułkowych rosnących w m. Zakrzówek (2021r.)
 • Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt nasadzeń zieleni zastępczej - inwestycja przy ul. Morwowej w Lublinie(2021r.)
 • Nadzór przyrodniczo-ornitologiczny przy wykonywaniu robót remontowych w obrębie budynków przy ul. Turniowej (2020r.)
 • Biuro Miejskiego Architekta Zieleni Urządu Miasta Lublin (2015-2021 r.) - opinie i ekspertyzy w zakresie wycinki drzew lub prac pielęgnacyjno-chirurgicznych przy drzewach na terenie miasta Lublin
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz dendrologicznych oraz ornitologicznych dla urzędów, uczelni, jednostek samorządu, spółdzielni mieszkaniowych, parafii oraz firm i podmiotów prywatnych (2015-2022 r.)
 • Wykonanie programu prac konserwatorskich przy drzewach na terenie zabytkowego rzymskokatolickiego cmentarza parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie (2018 r.)
 • Wykonanie programu prac konserwatorskich przy drzewach na terenie zabytkowego Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie (2018 r.)
 • Wykonanie projektu prac wycinkowych i pielęgnacyjno-zabezpieczających oraz projektu nasadzeń zieleni w zabytkowym ogrodzie przy ,,Chacie Żeromskiego” w Nałęczowie (2018 r.)

Zaufali nam

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.