Inwentaryzacje zieleni i rewaloryzacja parków oraz alei pomnikowych

Prace rewaloryzacyjne dotyczą doprowadzenia zabytku ogrodowego do postaci ujawniającej jego estetyczne i historyczne wartości przy pełnym poszanowaniu substancji zabytkowej i elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości. Rewaloryzacja parku jest procesem złożonym, przebiegającym na przestrzeni wielu lat. Powinna opierać się na analizie ekologicznej całego zespołu zabytkowego i założenia ogrodowego, z uwzględnieniem pierwotnej roli otaczającego krajobrazu oraz analizy aktualnego układu przestrzenno-kompozycyjnego. Dla prawidłowego przeprowadzenia rewaloryzacji parku konieczne jest wykonanie określonych działań w należytej kolejności. Należy przeprowadzić pełną inwentaryzację ukształtowania terenu (podkład geodezyjny), inwentaryzację zieleni z oznaczeniem gatunków oraz budowli z podaniem stylu i czasu ich powstania. Wskazane jest też wykonanie waloryzacji, która powinna objąć: statygrafię drzew i krzewów (ze wskazaniem ich wartości wynikającej z wieku, gatunku i stanu zachowania), dane historyczne dotyczące faz rozwojowych kompozycji oraz jej elementów (budowle, mała architektura), a także studium kompozycji ogrodu w stanie istniejącym z określeniem zachowanych wnętrz, starych planów i ich elementów.

Nasza firma wykonuje rewaloryzacje starych założeń ogrodowych oraz projekty zieleni. Na swoim koncie mamy projekty aranżacji miedzy innymi takich obiektów jak: 

  • Zespół Dworsko-Parkowy w Wierzchowiskach k. Lublina
  • Zespół Architektoniczno-Krajobrazowy Chata Żeromskiego w Nałęczowie (obiekt pod opieką Muzeum Narodowego w Lublinie)
  • Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, etc.

Zaufali nam

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.